Vaikuttavaa työtä jo vuodesta 2011

Tietoa meistä

Monik ry on vuonna 2011 maahanmuuttajanuorten toimesta perustettu kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, tukea ja parantaa maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia menestyä Suomessa sekä lisätä mielekästä vuorovaikutusta eri kansalaisryhmien välillä.

Pyrimme tekemään Suomesta paremman paikan kaikille mm. kehittämällä suomalaista palvelujärjestelmää entistä monipuolisemmaksi ja tarjoamalla erilaisia matalan kynnyksen tukimuotoja erityisen haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille. Koemme, että Suomi on meidän kaikkien yhteinen maa, jossa jokaisella tulee lähtökohtaisesti olla yhtäläiset mahdollisuudet menestyä. Tämän vision edistämiseksi Monik ry:ssä tehdään joka päivä töitä.

Monik ry:n toiminnassa korostuu erityisen vahvasti monikielisyys, asiakaslähtöisyys, rohkeus sekä luovuus. Kaikkia maahan muuttaneille suunnattuja palveluitamme toteutetaan lukuisilla eri kielillä (esim. arabian ja somalin kielillä) suomen ja englannin lisäksi. Suunnittelemme palveluita asiakkaan näkökulmasta katsottuna, jonka vuoksi tavoitammekin vuosittain tuhansia ihmisiä pääkaupunkiseudun alueella ja saamme hyvää palautetta heiltä. Emme pelkää yrittää uutta, sillä epäonnistumisessakin piilee aina mahdollisuus oppia ja kehittyä.

Missio

Monik ry pyrkii tukemaan maahan muuttaneita henkilöitä heidän elämässään sekä edistämään heidän hyvinvointiaan ja edellytyksiä menestyä uudessa kotimaassaan. Missiota toteutetaan esim. tarjoamalla matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalveluita sekä pyrkimällä kehittämään suomalaista palvelujärjestelmää.

Visio

Monik ry haluaa olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä; riippumatta kansalaisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, ihonväristä yms. Visiota toteutaan esim. tekemällä vaikuttamistyötä ja suunnittelemalla uusia palveluita.