Palvelut maahan muuttaneille

Tukena sinun

elämässäsi

Monik ry tukee maahan muuttaneita henkilöitä heidän elämässään monin eri tavoin. Me ymmärrämme, että uuteen kotimaahan sopeutuminen voi olla hankalaa ja siinä saattaa kestää pitkään. Tarjoamme esim. matalan kynnyksen monikielistä neuvonta- ja ohjaustoimintaa sekä erilaisia koulutuksia, joiden tarkoituksena on lisätä hyvinvointia ja edistää mahdollisuuksia menestyä Suomessa. Autamme täyttämään hakemuksia, kerromme suomalaisesta yhteiskunnasta, tuemme sähköisten palveluiden käytössä jne.

Miten voimme auttaa?

Kaiken keskiössä on sinun tarpeesi tai toiveesi palvelusta

Me osaamme tämän

Monien vuosien kokemus maahan muuttaneiden auttamisesta

Neuvontapiste on Helsingin Puotinharjuun vuonna 2017 avattu palvelukeskus, joka toimii Puhoksen ostoskeskuksen tiloissa. Neuvontapisteellä tarjoamme tukea esim. Maahanmuuttovirastoon, sosiaalitukiin, asumiseen ja moneen muuhun asiaan liittyen. Autamme hakemusten täyttämisessä yms.

Taso on vuonna 2020 alkanut jalkautuva talous- ja velkaneuvonnan hanke, jossa tuetaan maahan muuttaneita henkilöitä heidän raha-asioissaan Helsingissä ja Espoossa. Autamme esim. velkatilanteen selvittämisessä, laskujen maksamisessa, taloudenhallinnassa, Kelan päätösten ymmärtämisessä ja monessa muussakin asiassa.

Opintopiste on maahan muuttaneiden aikuisten oppimista, kotoutumista ja kehitystä tukeva opiskelukonsepti, josta vastaavat yhdessä Monik ry sekä Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia. Opintopiste tukee maahan muuttaneita aikuisia esim. järjestämällä peruskouluopintoja uudella etä- ja lähiopiskelun yhdistemällä, jossa opiskelijan on mahdollista saada tukea opinnoissaan omalla äidinkielellään.

Jäikö jokin vielä mietityttämään?

Ota meihin yhteyttä