Opintopiste

Ratkomme kotoutumisen haasteita koulutuksen keinoilla

Suomeen kotoutuminen on haastavaa. Koulutukseen vaaditaan vahvaa suomen kielen taitoa, töihin taas Suomessa käytyä koulutusta. Oppimateriaalit ovat laadittu lähtökohtaisesti suomalaisille.

Pyrimme madaltamaan maahanmuuttajien kynnystä kouluttautua. Tarjoamme kursseja ja koulutuskokonaisuuksia, joita vetää maahanmuuttajan äidinkieltä puhuva henkilö, joka myös tuntee opiskelijan oman luontaisen kulttuurin. Mekin olemme maahanmuuttajia, joten tunnemme haasteesi ja miten voit voittaa ne.

Siksi loimme OPINTOPISTEEN, joka on maahanmuuttaneiden aikuisten oppimista, kotoutumista ja kehitystä tukeva opiskelukonsepti. Mukana konseptin toteuttamisessa on Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, jolla on laaja kokemus digipedagogiigasta, sekä maahanmuuttajataustaisten koulutuksista.

Maaliskuussa 2024 aloittaa peruskoulun päättövaiheen uusi ryhmä:

Opintopiste tukee maahan muuttaneita aikuisia esim. järjestämällä peruskouluopintoja uudella etä- ja lähiopiskelun yhdistelmällä, jossa opiskelijan on mahdollista saada tukea opinnoissaan omalla äidinkielellään (AVO-malli).

AVO (avustettu oppiminen) on Monik ry:n ja Otavian kehittämä uusi peruskouluopiskelun malli, jossa suoritetaan peruskoulun päättövaiheen opinnot verkossa osana opiskeluryhmää, jota johtaa samaa äidinkieltä puhuva lähitukihenkilö. Kaikki oppimateriaalit ovat verkossa ja oppilaat opiskelevat luokkahuoneessa ryhmässä lähitukihenkilön johdolla sekä lisäksi kotona omalla ajallaan.

Mallissa yhdistyy etäopiskelun vapaus ja vaivattomuus sekä lähiopiskelu tuki, jota mallissa erityisesti painotetaan; mallissa tarjotaan opintojen ajan omalla äidinkielellä myös tukea sosiaaliasioissa sekä muissa opiskelun ulkopuolisissa asioissa. Tällä tavoin pyritään tukemaan oppilaiden kokonaisvaltaista jaksamista sekä sekä edistämään heidän kotoutumisprosessiaan opintojen ohessa.

Malliin osallistuminen ei vaadi aiempia opintoja, vaan kaikki AVO-oppilaat valitaan lähtötasotestin perusteella. Opintojen tavoitteena on saada peruskoulun päättötodistus. Opintojen suorittamisen ihanneaika on n. kaksi vuotta ja opiskeluryhmä kokoontuu Itäkeskuksessa 3 kertaa viikossa.

Mahmoud Marei

Pedagoginen koordinaattori

Mahmoud.marei@otavanopisto.fi
Puh: 040 190 2781

Ajankohtaista Opintopisteeltä

Hae nyt 18.3.2024 aloittavaan peruskouluryhmään!

Saatavuus

Jäikö jokin vielä mietityttämään?

Ota meihin yhteyttä