Opintopiste

Oppimisen tukena

OPINTOPISTE on maahanmuuttaneiden aikuisten oppimista, kotoutumista ja kehitystä tukeva opiskelukonsepti, josta vastaavat yhteistyössä Monik ry sekä Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia. Opintopiste tukee maahan muuttaneita aikuisia esim. järjestämällä peruskouluopintoja uudella etä- ja lähiopiskelun yhdistelmällä, jossa opiskelijan on mahdollista saada tukea opinnoissaan omalla äidinkielellään (AVO-malli).

AVO (avustettu oppiminen) on Monik ry:n ja Otavian kehittämä uusi peruskouluopiskelun malli, jossa suoritetaan peruskoulun päättövaiheen opinnot verkossa osana opiskeluryhmää, jota johtaa samaa äidinkieltä puhuva lähitukihenkilö. Kaikki oppimateriaalit ovat verkossa ja oppilaat opiskelevat luokkahuoneessa ryhmässä lähitukihenkilön johdolla sekä lisäksi kotona omalla ajallaan.

Mallissa yhdistyy etäopiskelun vapaus ja vaivattomuus sekä lähiopiskelu tuki, jota mallissa erityisesti painotetaan; mallissa tarjotaan opintojen ajan omalla äidinkielellä myös tukea sosiaaliasioissa sekä muissa opiskelun ulkopuolisissa asioissa. Tällä tavoin pyritään tukemaan oppilaiden kokonaisvaltaista jaksamista sekä sekä edistämään heidän kotoutumisprosessiaan opintojen ohessa.

Malliin osallistuminen ei vaadi aiempia opintoja, vaan kaikki AVO-oppilaat valitaan lähtötasotestin perusteella. Opintojen tavoitteena on saada peruskoulun päättötodistus. Opintojen suorittamisen ihanneaika on n. kaksi vuotta ja opiskeluryhmä kokoontuu Itäkeskuksessa 3-4 kertaa viikossa.

Marko Kivikoski

Neuvonta- ja koulutustoiminnan päällikkö

marko.kivikoski@monik.fi
Puh: 045 787 16028

Ajankohtaista Opintopisteeltä

Haku huhtikuussa alkavaan peruskouluryhmään on nyt avoinna.

Saatavuus

Jäikö jokin vielä mietityttämään?

Ota meihin yhteyttä