Kotoisampaa Helsinkiä rakentamassa

.

[rt_reading_time label="Reading Time:" postfix="minutes" postfix_singular="minute"]
Helsinki on kotikaupunki monelle. Valitettavasti Helsinki ei kuitenkaan tunnu kodilta kaikille siellä asuville. Monik ry on mukana Nuorisoasiainkeskuksen organisoimassa Safe Stadi-hankkeessa, jossa Helsingistä pyritään tekemään entistä kotoisampi ja turvallisempi paikka kaikille.

Turvallinen Suomi

Suomi on globaalissa mittakaavassa erittäin turvallinen maa. Ja viime vuonna Suomen kaupunkien kaduilla oli poliisin julkaisemien tietojen mukaan turvallisempaa kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana katuturvallisuus on parantunut huomattavasti: yleisillä paikoilla tapahtuneiden ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä liikennejuopumusten määrä on vähentynyt selvästi suhteessa väestön määrään.

Faktoista huolimatta Suomessa kuulee jatkuvasti puhuttavan siitä, miten vaaralliseksi ja pelottavaksi Suomi on suurten maahanmuuttajamäärien myötä muuttunut. Osa suomalaisista kokee jopa, ettei ulkona enää uskalla liikkua. Poliisin julkaisemat tilastot osoittavat kuitenkin selvästi, että pelko on aiheeton. Jos olet aiemmin uskaltanut, uskallat kyllä nytkin.

Ennakkoluulot istuvat sitkeässä. Terrorismi on oiva esimerkki aiheesta, jota värittävät tiedon sijasta ennakkoluulot. Georgian yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan muslimien tekemistä iskuista kirjoitetaan Yhdysvaltain mediassa keskimäärin noin 4.5 kertaa enemmän kuin muiden tekemistä iskuista. Siinä, missä ulkomailla syntyneen muslimin tekemästä iskusta kirjoitettiin keskimäärin lähestulkoon 200 artikkelia, ei-muslimin tekemästä iskusta kirjoitettiin keskimäärin alle 20 artikkelia. Kun media toimii näin, onko ihme, että mielikuvamme aiheesta ovat vääristyneitä?

Ennakkoluulot ja asenteet johtavat usein tekoihin. Väkivaltatilastojen mukaan 80 % henkirikoksista Suomessa tehdään alkoholin vaikutuksen alaisena, ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt joutuvat väkivallan uhreiksi jopa kaksi kertaa useammin kuin valtaväestöön kuuluvat henkilöt. Tilastot kertovat karua kieltään.

Väärät tiedot ja sitkeässä istuvat ennakkoluulot luovat ilmapiirin, jossa maahanmuuttajien on hankalaa tuntea Suomea kodikseen; tämä näkyy myös maamme pääkaupungissa. Tästä syystä johtuen Monik ry on lähtenyt mukaan Nuorisoasiainkeskuksen organisoimaan projektiin, jonka avulla Helsingistä pyritään tekemään turvallisempi kaupunki kuin se jo on.

Safe Stadi

Safe Stadi käynnistyi vuoden alussa, ja Monik ry on projektissa mukana toteuttamassa kahta eri palvelua: ylläpidämme neuvonta- ja palvelupistettä Puhoksen ostoskeskuksessa ja järjestämme lisäksi infotilaisuuksia turvapaikanhakijanuorille eri puolilla Helsinkiä. Molemmat tuottamistamme palveluista tähtäävät pohjimmiltaan samaan lopputulokseen: haluamme tehdä Helsingistä paikan, jossa ihonväri, etnisyys, uskonto yms. eivät ole este, eivätkä edes hidaste, millekään. Se on edellytys hyvien väestösuhteiden toteutumiselle Helsingin kaltaisessa monikulttuurisessa kaupungissa.

Neuvonta- ja palvelupisteemme Puhoksen ostoskeskuksessa tarjoaa matalan kynnyksen apua kaikille, jotka sitä kokevat tarvitsevansa. Pisteessämme palveluitaan tarjoavat useat eri järjestöt ja virastot Helsingin alueelta: mm. Suomen diakoniaopiston Koho-hanke, Nicehearts sekä Ohjaamo jalkautuvat pisteeseemme viikoittain. Neuvonta- ja palvelupisteemme avulla pystymme tuomaan palveluita lähemmäksi niitä tarvitsevia ihmisiä, ja usein vielä myös apua tarvitsevan omalla äidinkielellä. Kun palveluita tuodaan ihmisten lähelle maksutta, se lähettää alueen ihmisille voimakkaan viestin, että heitä todella halutaan auttaa. Totuus on, että Helsingissä on paljon ihmisiä, joiden on esimerkiksi kielitaidon puutteen vuoksi vaikeaa saada tarvitsemaansa palvelua. Monesti kyseisessä tilanteessa ihmiset turhautuvat ja jäävät lopulta kokonaan heitä hyödyttävien palveluiden ulkopuolelle. Palveluiden ulkopuolelle jääminen ja kantaväestön negatiiviset ennakkoluulot saattavat johtaa siihen, että he tuntevat olevansa ulkopuolisia omassa kotikaupungissaan. Neuvonta- ja palvelupisteemme avulla pystymme puuttumaan tilanteeseen, ja auttamaan.

Järjestämämme infotilaisuudet puolestaan antavat turvapaikanhakijanuorille tietoa Helsingistä ja Suomesta heidän omalla kielellään. Toteutamme infotilaisuuksia arabian, somalin, darin ja soranin kielillä. Aina kun mahdollista, järjestämme infotilaisuuksia suoraan vastaanottokeskuksissa. Jälleen kerran; kun palvelu tuodaan suoraan ihmisten luokse, he hyötyvät siitä suuresti. Uusi kotimaa, ja kotikaupunki, saattavat tuntua aluksi hankalasti hahmotettavilta. Infotilaisuuksissa kerromme nuorille mm., että yhteiskuntamme tukirakenteet ovat lailla velvoitettuja auttamaan kaikkia ihonväriin, sukupuoleen, etnisyyteen tai uskontokuntaan katsomatta. Se, jos mikä, luo tunteen turvallisuudesta; monet Suomeen saapuneista ovat nimittäin joutuneet vanhassa kotimaassaan vainotuiksi. Luotettavasta lähteestä kuultu tieto vähentää ennakkoluuloja, ja edesauttaa sopeutumista uuteen asuinympäristöön.

Kun Helsinki tuntuu kodilta kaikille, se myös hyödyttää meitä kaikkia. Monik ry:n tarina on aikoinaan alkanut juuri Helsingistä, ja me olemme sitoutuneita tekemään Helsingistä entistä paremman paikan. Meille kaikille.

Kuvat:

Eva Elijas (https://www.instagram.com/fleurrustique/)

Baptiste Valthier (https://www.pexels.com/@baptiste-valthier-193914)

Matt Hardy (https://www.instagram.com/mattchardy/)

Mielenkiintoisia artikkeleita luettavaksi