Jane – Jalkautuvan neuvonnan hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyömalli, jossa maahanmuuttajien järjestöt ja kuntatoimijat yhdessä tuottavat monikielistä palveluohjausta ja -neuvontaa sekä edistävät kolmansien maiden kansalaisten aktiivisuutta, demokratiatietoutta ja yhdenvertaisuutta.

Monik ry koordinoi hankkeessa Puhoksen ostoskeskuksessa sijaitsevaa neuvontapistettä ja rakentaa kaupungin kanssa yhteistyössä monitoimijaisen neuvontatyön mallia. Neuvontapisteessä autetaan matalan kynnyksen palveluperiaatteella hankkeen kohderyhmään kuuluvia henkilöitä: apua saa mm. lomakkeiden täyttämisessä, asuntohaussa ja sosiaalitukiin liittyvissä ongelmissa. Neuvontapalveluita tuotetaan useilla eri kielillä; ajankohtaisen tiedon henkilökuntamme palvelukielivalikoimasta saat tiedustelemalla tilannetta neuvontapisteen koordinaattorilta (kts. yhteystiedot).

Neuvontapisteessä tuotetaan neuvontapalveluita järjestöjen ja kuntatoimijoiden yhteistyönä: neuvontapalveluita järjestävät tahot ovat aina tervetulleita tiloihimme tavoittamaan asiakkaita ja tekemään neuvontatyötä. Monet toimijat jalkautuvatkin viikoittain luoksemme tuottamaan omia palveluitaan, sillä neuvontapiste on ideaali paikka tavoittaa maahanmuuttajia: luonamme asioi joka päivä runsaasti kohderyhmään kuuluvia henkiölitä.

Neuvontapisteessä on mahdollista myös järjestää tapahtumia maksutta. Lisätietoja tapahtumien järjestämisestä ja muista yhteistyömahdollisuuksista voi tiedustella neuvontapisteen koordinaattorilta.

Kohderyhmä: Kolmansien maiden kansalaiset

Hankeaika: 1.3.2018-29.2.2020

Hankeorganisaatiot:

  • Helsingin kaupunginkanslia
  • Monik ry
  • Loisto setlementti ry.
  • Meilahden seurakunta

Rahoittaja: Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) /  Euroopan unionin sisäasioiden rahastot

——————–

Yhteystiedot:

Marko Kivikoski

Järjestökoordinaattori

045 787 16028

marko.kivikoski@monik.fi