Hae opiskelemaan Opintopisteen peruskoululinjalle!

.

[rt_reading_time label="Reading Time:" postfix="minutes" postfix_singular="minute"]

Haku avoinna Opintopisteen peruskoululinjalle

Monik ry ja Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia tarjoavat nyt peruskouluopintoja maahan muuttaneille aikuisille!. Haku peruskouluun on avoinna 22.2.2022-13.3.2022 Monikin nettisivuilla. Opinnot ovat suunnattu täysi-ikäisille maahanmuuttajille, jotka haluavat saada peruskoulun päättötodistuksen. Opinnot alkavat 28.3.2022 Itäkeskuksessa. Lue lisää alta:

OPINTOPISTE on maahan muuttaneiden aikuisten oppimista, kotoutumista ja kehitystä tukeva opiskelukonsepti, josta vastaavat Monik ry sekä Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia. Opintopiste tukee maahan muuttaneita aikuisia esim. järjestämällä peruskouluopintoja uudella etä- ja lähiopiskelun yhdistelmällä, jossa opiskelijan on mahdollista saada tukea opinnoissaan omalla äidinkielellään (AVO-malli).

AVO (Avustettu oppiminen) on Monik ry:n ja Otavian kehittämä uusi peruskouluopiskelun malli, jossa suoritetaan peruskoulun päättövaiheen opinnot verkossa osana opiskeluryhmää, jota johtaa samaa äidinkieltä puhuva lähitukihenkilö. Kaikki oppimateriaalit ovat verkossa ja oppilaat opiskelevat luokkahuoneessa ryhmässä lähitukihenkilön johdolla sekä lisäksi kotona omalla ajallaan.

Mallissa yhdistyy etäopiskelun vapaus ja vaivattomuus sekä lähiopiskelun tuki, jota mallissa erityisesti painotetaan: mallissa tarjotaan opintojen ajan omalla äidinkielellä myös tukea sosiaaliasioissa ja muissa opiskelun ulkopuolisissa asioissa. Tällä tavoin pyritään tukemaan oppilaiden kokonaisvaltaista jaksamista sekä edistämään heidän kotoutumisprosessiaan opintojen ohessa.

Malliin osallistuminen ei vaadi aiempia opintoja, vaan kaikki AVO-oppilaat valitaan lähtötasotestin perusteella. Opintojen tavoitteena on saada peruskoulun päättötodistus; opintojen suorittamisen ihanneaika on n. kaksi vuotta. Opiskeluryhmä kokoontuu Itäkeskuksessa 3-4 kertaa viikossa.

MITÄ: Peruskoulun päättövaiheen opinnot etä- ja lähiopiskelun yhdistelmällä, jossa opiskellaan ryhmässä omakielisen lähitukihenkilön johdolla sekä suoritetaan opintoja myös kotona omalla ajalla.

MISSÄ: Itäkeskus (Asiakkaankatu 3, 00930 Helsinki).

KENELLE: Peruskoulun päättötodistuksen haluaville aikuisille, joiden taidot sekä opiskelumotivaatio riittävät ryhmässä opiskelun lisäksi myös itsenäiseen opiskeluun. Omalla ajalla tapahtuvaa itsenäistä opiskelua edellytetään n. 12-16 h/vko. Aiempia opintoja ei vaadita.

MILLOIN: Uusi opiskeluryhmä aloittaa opintonsa 28.3.2022. Haku on avoinna Monikin nettisivuilla 22.2.2022-13.3.2022.

LISÄTIETOJA ANTAA:

Marko Kivikoski

marko.kivikoski@monik.fi / 045 787 16028

Kuvat:

https://www.pexels.com/fi-fi/@startup-stock-photos

https://www.pexels.com/fi-fi/@olly

Mielenkiintoisia artikkeleita luettavaksi