Safe Stadi

SAFE STADI

 

Safe stadi on Helsingin kaupungin Nuorisoasiankeskuksen hanke, jonka päätavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta Helsingissä erityisesti turvapaikanhakijanuorten ja maahanmuuttajanuorten keskuudessa. Hankkeessa tehdään työtä arjen rasismia sekä vihapuhetta vastaan, ja tuetaan maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijanuorten mahdollisuutta tuntea Helsinki kodikseen.

Hanke jakautuu kolmeen eri osakohteeseen, joista Monik ry toteuttaa kahta.

Safe Stadi-hankkeen kolme osakohdetta:

1. Turvapaikanhakijanuorten tukemisen palvelut

2. Maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumista tukevat palvelut

3. Asenneilmapiiriin vaikuttamisen palvelut

Monik ry toteuttaa kahta ensin mainittua palvelua.

Turvapaikanhakijanuorten tukemisen palvelu: infotilaisuudet

Monik ry tukee turvapaikanhakijanuoria lisäämällä heidän tietoisuuttaan suomalaisesta yhteiskunnasta omakielisten infotilaisuuksien avulla. Infotilaisuuksien kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat turvapaikanhakijat. Monik ry järjestää infotilaisuuksia arabian, somalin, darin/farsin ja soranin kielillä. Infotilaisuuksissa kerrotaan turvapaikanhakijanuorille suomalaisesta yhteiskunnasta useasta eri näkökulmasta. Infotilaisuuksien teoreettisena viitekehyksenä toimii hyvien suhteiden mittaristo (Good Relations Measurement Framework), jonka avulla pyritään edistämään hyviä väestösuhteita yhteiskunnassa.

Infotilaisuudet etenevät yleisistä esityksistä kohti yksityiskohtaisempia esityksiä, teemojen määräytyessä mahdollisimman pitkälti nuorten mielenkiinnon mukaan. Infotilaisuudet ovat luonteeltaan osallistavia, ja nuoret pääsevät aina itse myös pohtimaan asioita ja keskustelemaan aiheista. Turvapaikanhakijanuoria siis tuetaan tarjoamalla heille heidän omalla äidinkielellään sellaista tietoa, jota he itse kokevat tarvitsevansa. Mikäli nuoria kiinnostavat esim. työnhakuun liittyvät asiat, heille annetaan ajankohtaista tietoa työnhausta Suomessa.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumista tukeva palvelu: Puhoksen neuvonta- ja kohtaamispiste

Monik ry tukee maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumista järjestämällä palvelua, jolla turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisia nuoria ja nuoria aikuisia tuetaan matalan kynnyksen neuvonta- ja kohtaamispisteen avulla; piste sijaitsee itä-Helsingissä Puhoksen ostoskeskuksen tiloissa, jossa kohderyhmään kuuluvia henkilöitä asioi päivittäin runsaasti. Neuvonta- ja kohtaamispisteen toimintaa toteutetaan jo olemassa olevien palveluiden voimin niin, että palveluntarjoajat jalkauttavat palvelunsa asiakkaiden luokse Puhokseen.

Puhoksen neuvonta- kohtaamispiste palvelee siis maahanmuuttajataustaisia nuoria sekä neuvontapisteenä että myös palveluiden tarjoajien ja nuorten välisenä kohtaamispaikkana. Se mahdollistaa kohderyhmän kanssa toimivien tahojen jalkautumisen Puhoksen ostoskeskukseen, ja tällä tavoin auttaa heitä kohtaamaan turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisia nuoria ja nuoria aikuisia Itä-Helsingin alueella. Neuvonta- ja kohtaamispisteessä autetaan kohderyhmään kuuluvia päivittäin mm. työnhaun, asunnonhaun, sosiaalitukien ja maahanmuuttoon liittyvien asioiden kanssa.

Safe Stadi-hankkeen yhteyshenkilöt:

Marko Kivikoski, projektikoordinaattori

040 838 2156 / marko.kivikoski@monik.fi

 

Ahmed Said, järjestökoordinaattori

046 564 3214 / ahmed.said@monik.fi

 

 

Jaa
Go to top