Urax-työhönvalmennuksen vauhdikas vuoden alku

Urax-työhönvalmennushankkeen päämääränä on parantaa maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten työllisyystilannetta. Hankkeen toteuttajana toimii Monik ry (www.monik.fi), ja hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen määrällinen tavoite on ohjata vähintään 15 nuorta työelämään vuodessa.

 

Urax-työhönvalmennuksen vauhdikas vuoden alku

Monik ry:n Urax-työhönvalmennushanke on jatkanut vauhdikkaasti siitä mihin se jäi vuoden 2014 lopussa. Vuoden alku on pitänyt sisällään paljon asiakastapaamisia ja yhteistyötä sekä järjestö- että yritysmaailman yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen ensimmäisellä kolmanneksella yhteensä 8 asiakasta on ohjautunut avoimille tai välityömarkkinoille. Avoimien työmarkkinoiden töillä tarkoitetaan niitä töitä, joiden palkkakustannuksiin ei käytetä yhteiskunnan taloudellista tukea, kun taas välityömarkkinat tarjoavat työskentelymahdollisuuksia niille, joilla on eri syistä johtuen vaikeuksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille (lisää täältä). Esimerkkejä välityömarkkinoiden tukimuodoista ovat työkokeilu ja palkkatuki.

Vuoden alussa on käyty aktiivisesti esittelemässä Monik ry:n toimintaa. TE-toimisto on Urax-hankkeen vahva yhteistyökumppani, ja hanketta on Pasilan ja Itäkeskuksen lisäksi käyty esittelemässä myös Uudenmaankadun pisteessä tänä vuonna. TE-toimiston Suvi Lindén on Urax-hankkeen yhdyshenkilö ja toimii myöskin hankkeen ohjausryhmässä. Tämän lisäksi hankkeen projektikoordinaattori Hunderra Assefa oli puhumassa Monika-Naiset liitto ry:n Osaavat naiset -projektin maaliskuussa järjestämässä aamuseminaarissa Uraxin hyvistä käytännöistä. Näistä päällimmäisinä nousivat esiin hankkeen asiakaslähtöinen palvelumalli, yhteydenotot työnantajaan hakemuksen lähettämisen jälkeen, yhteydenpito asiakkaaseen työllistymisen jälkeen sekä yritysyhteistyökumppanuuksien luominen.

Me Monik ry:ssä koemme, että yritysyhteistyökumppaneiden löytäminen ja näiden kumppanuuksien vahvistaminen on elintärkeä keino parantaa työttömien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia. Helsingin yrittäjien Marja Kaijala ja Kaisa Välivehmas toivat Osaavat naiset -projektin aamuseminaarissa hyvin esille sen seikan, että etenkin pienillä ja keskisuurilla yrittäjillä on monesti rekrytointitarpeita, mutta vähäinen osaaminen tai erilaisten resurssien puute eivät mahdollista näiden tarpeiden täyttämistä. Sekä työnantajat että työnhakijat hyötyisivät, jos työllisyyshankkeet vahvistaisivat siteitä työnantajiin ja toimisivat ”kolmannen sektorin rekrytointipalveluiden” tarjoajina. Tämä on Monik ry:n tavoite ja visio tulevaisuudessa, ja tämän eteen olemme valmiita tekemään töitä! 

 


 

Jaa
Go to top